Jäsenasiat

Jäseneksi Länsi-Pohjan Noutajakoirayhdistykseen voit liittyä ottamalla yhteyttä jäsensihteeriimme Maarit Föhriin jasensihteeri.lpny@gmail.com sähköpostitse.

Ilmoita viestissäsi seuraavat asiat:

Varsinaisen jäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, jota voidaan käyttää myös laskutukseen. Ilmoita lisäksi haluatko liittyä samalla myös Suomen Noutajakoirajärjestön (SNJ) jäseneksi sekä mahdolliset perhejäsenet. Perhejäseneksi liitetään samassa ruokakunnassa oleva henkilö/henkilöt, jotka osallistuvat varsinaisen jäsenen lisäksi yhdistyksen järjestämille kursseille, koulutuksiin sekä kokeisiin.

Suomen Noutajakoirajärjestö ry on alueellisten noutajakoirayhdistysten kattojärjestö – lisätietoa www.snj.fi.  SNJ:n maksu sisältää 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen Noutajakoirajärjestön jäsenlehden Nuuskun.
JÄSENYYDEN HINNAT 2021:
jäsentyyppi

liittymismaksu

L-PNY vuosimaksu

SNJ vuosimaksu

kokonaishinta

vuosijäsen

3€

16€

17€

33€

perhejäsen

-

5€

1€

6€
Esimerkki:

Heikki haluaa liittyä jäseneksi sekä Länsi-Pohjan Noutajakoirayhdistykseen (L-PNY) että Suomen

Noutajakoirajärjestöön (SNJ). Heikki haluaa liittää mukaan myös perhejäseneksi Kaijan. Maksu muodostuu seuraavasti:

Liittymismaksu                                        Heikki                                      3€

L-PNY vuosijäsenmaksu                           Heikki                                 16€

SNJ vuosijasenmaksu                              Heikki                                  17€

L-PNY perhejäsenmaksu                          Kaija                                     5€

SNJ perhejäsenmaksu                              Kaija                                     1€
YHTEENSÄ                                                                                          42€
HUOM! Jäsen katsotaan eronneeksi ilman erillistä ilmoitusta, mikäli maksua ei ole suoritettu laskun eräpäivään mennessä. Jäsenyyden uusimisen yhteydessä laskutetaan normaalin jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu(-t).